Zmluvné poisťovne

Sme zmluvný partner poisťovní

  • GENERALI

  • AXA

V prípade poistnej udalosti robíme obhliadky vozidiel poistených v poisťovni GENERALI a AXA.