Cenník hodinových sadzieb vozidiel MG

Mechanické, elektrikárske, diagnostické, klampiarske práce:


Model: ZS........................................................................................... 54,99 € / 1 Nhod s DPH

Model: HS .......................................................................................... 56,99 € / 1 Nhod s DPH

Model: iné .......................................................................................... 58,99 € / 1 Nhod s DPH

Model: eHS, eZS, MG4, MG5, PHEV, elektr. a hybr. vozidlá ... 69,99 € / 1 Nhod s DPH

Riziková práca s vysokým napätím .............................................. 99,99 € / 1 Nhod s DPH
 

Vozidlá staršie ako 5 rokov (5+) ..................................................... zľava 10%

Vozidlá staršie ako X rokov (5-15) alebo X.serv. prehliadka ...... zľava 2.X%

Vozidlá staršie ako Y rokov (16+)  alebo Y.serv. prehliadka ....... zľava 30%

 

Pri požiadavke zákazníka na vlastný materiál .. ...................,...... 79,99  € / 1 Nhod s DPH

 

Lakovacie práce (subdodávka):


Bez ohľadu na model a rok výroby ................................................ 59,99  € / 1 Nhod s DPH

 

Požičanie náhradného vozidla počas bežnej opravy, údržby:


ZS benzin, manuálna alebo automatická prevodovka

20 € / 1 deň  s DPH (denný limit je 100 km, pri prekročení limitu + 0,1 € za každý ďalší km)

 

HS benzín, manuálna alebo automatická prevodovka

25 € / 1 deň s DPH (denný limit je 100 km, pri prekročení limitu + 0,1 € za každý ďalší km)

 


Požičanie náhradného vozidla počas opravy poistnej udalosti:


Všetky modely ................. 38,00 € / 1 deň s DPH (denný limit je 100 km, pri prekročení limitu + 0,10 € za každý ďalší km)

             V cene požičania náhradného vozidla nie sú započítané náklady na pohonné hmoty.


Vernostný program Bonus+ na ND pre majiteľov starších vozidiel MG:


      Bonus 5+     zľava 10% na náhradné diely pre vozidlá staršie ako 5 rokov

      Bonus 7+     zľava 15% na náhradné diely pre vozidlá staršie ako 7 rokov

      Bonus 10+   zľava 20% na náhradné diely pre vozidlá staršie ako 10 rokov